ПОЧИСТВАНЕ НА ДВОРОВЕ, ТАВАНИ И МАЗЕТА

  • Изнасяне на стари мабели, бяла и черна техника;
  • Изнасяне на боклуци и ненужни вещи;
  • Демонтаж на обемните мебели и боклуци, с цел по-лесно траспортиране;
  • Сортиране на боклука и нужните вещи, които ще останат в помещенията;
  • Товарене, извозване и изхвърляне на вещите и боклука за извозване до сметище или регламентирани за целта места за приемане на вторични суровини или рециклиране на стара техника.
  •  Почистване в двора на корени, треви и плевели.
  • Подрязване на дървета и храсти.
  • почистване на дворове, тавани, мазета